Monday 10 May Mon 10 May
Tuesday 11 May Tue 11 May
Wednesday 12 May Wed 12 May
Thursday 13 May Thu 13 May
Friday 14 May Fri 14 May
Saturday 15 May Sat 15 May
Sunday 16 May Sun 16 May
 
 
 
 
 
OUTDOOR CIRCUIT 12:30 - 13:00  
 
PILATES zoom 17:00 - 18:00 Ricardo dos Santos Araujo 
 
OUTDOOR CIRCUIT 18:00 - 18:30  
BBB zoom 18:15 - 19:15 Myrthe Moring 
 
OUTDOOR CIRCUIT 07:30 - 08:00  
 
BODYSHAPE OUTDOOR 10:00 - 11:00 Laurie Born 
 
YIN YOGA zoom 12:00 - 13:00 Laurie Born 
OUTDOOR CIRCUIT 12:30 - 13:00  
 
 
 
 
 
BOOTYSHAPE OUTDOOR 19:00 - 20:00 Jolanda Slemmer 
 
OUTDOOR CIRCUIT 08:30 - 09:00  
 
 
PILATES zoom 12:00 - 13:00 Laurie Born 
 
YIN YOGA zoom 13:30 - 14:30 Laurie Born 
 
BODYSHAPE OUTDOOR 17:30 - 18:30 Jolanda Slemmer 
OUTDOOR CIRCUIT 18:00 - 18:30  
 
 
 
OUTDOOR CIRCUIT 08:30 - 09:00  
BODYSHAPE OUTDOOR 10:00 - 11:00 Laurie Born 
 
YIN YOGA zoom 12:00 - 13:00 Laurie Born 
 
 
 
 
 
 
 
 
OUTDOOR CIRCUIT 08:30 - 09:00  
BODYSHAPE OUTDOOR 10:00 - 11:00 Jolanda Slemmer 
 
 
OUTDOOR CIRCUIT 12:30 - 13:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
OUTDOOR CIRCUIT 10:00 - 10:30  
 
PILATES zoom 12:00 - 13:00 Ricardo dos Santos Araujo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOOTYSHAPE OUTDOOR 10:00 - 11:00 Jolanda Slemmer 
OUTDOOR CIRCUIT 10:00 - 10:30